Bất động sản

Chuyển lên đất thổ cư có dễ hơn từ cuối năm nay?

Được tài trợ

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về những quy định mới liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có chuyển lên thổ cư theo quy định của dự thảo Luật Đất đai.

1. Quy định mới về một trường hợp dễ dàng chuyển sang đất thổ cư 

Dự thảo Luật Đất đai quy định 02 căn cứ quan trọng để chuyển mục đích sử dụng đất tại Điều 116, gồm:

  • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
  • Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất

Theo Luật Đất đai hiện hành, căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất không được quy định rõ là văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất mà là đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất thể hiện nhu cầu sử dụng đất.

Tuy nhiên, điểm mới đáng chú ý nhất nằm ở khoản 3 Điều 116 của dự thảo. Theo đó:

Hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở thì được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hạn mức do Chính phủ quy định.

Có nghĩa là nếu như đang sử dụng một thửa đất vừa có đất ở vừa có đất nông nghiệp, thì hộ gia đình, cá nhân được chuyển diện tích đất nông nghiệp đó sang thành ở, không cần phải phụ thuộc vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, mà chỉ cần phù hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt.

Đây là tin vui với những hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đồng thời mảnh đất vừa có diện tích đất ở, vừa có diện tích đất nông nghiệp. Có thể thấy, quy định về chuyển lên đất ở với trường hợp này có phần cởi mở hơn so với các trường hợp thông thường khác. Đây cũng là một nội dung mới mà Luật Đất đai 2013 hiện hành chưa có.

2. Quy định trường hợp chuyển sang đất ở không cần nộp tiền sử dụng đất

Đó là trường hợp tại khoản 3 Điều 121:

Trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài phù hợp quy định của pháp luật đã chuyển sang sử dụng vào mục đích khác mà nay có nhu cầu chuyển lại thành đất ở mà phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Như vậy, để không phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển sang đất ở, phải đáp ứng đồng thời các điều kiện:

– Đất có nguồn gốc là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài

– Đã chuyển sang mục đích khác

– Nay lại có nhu cầu chuyển thành đất ở

– Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất

Quy định này cũng chưa từng được đề cập tại Luật Đất đai 2013 hiện hành.

3. Chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình phải có văn bản thỏa thuận 

Liên quan đến thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, khoản 3 Điều 234 dự thảo Luật này quy định:

Trước khi chuyển mục đích sử dụng đất các thành viên của hộ gia đình phải lập văn bản thỏa thuận có xác nhận của công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực để xác định các thành viên của hộ gia đình có quyền sử dụng đất để cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho các thành viên của hộ gia đình.

Hộ gia đình đang sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất cần lưu ý quy định này tại dự thảo để đảm bảo thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được diễn ra đúng quy định.

Trên đây là 03 điểm mới đáng chú ý liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư theo dự thảo Luật Đất đai.

Nhìn chung, quy định về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư không có quá nhiều khác biệt so với Luật Đất đai hiện hành, chỉ trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng một mảnh đất mà đồng thời vừa có diện tích đất ở, vừa có diện tích đất nông nghiệp thì diện tích đất nông nghiệp sẽ dễ dàng chuyển lên thổ cư hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Back to top button