Bất động sản

Chuyển mục đích sử dụng đất cần áp dụng những quy định nào?

Được tài trợ

(Chinhphu.vn) – Ông Đặng Văn Quang (Thanh Hóa) hỏi, đất đã được quy hoạch sang đất ở và được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất ở thì có được nộp tiền chuyển mục đích sử dụng sang đất ở không, hay bắt buộc phải thu hồi để đấu giá? Hiện trạng đất trong khu dân cư nhưng không gắn liền với đất ở, diện tích 3.000 m2, hộ dân đề nghị chuyển mục đích 1.000 m2.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2; Điểm đ, Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh – xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng đối với trường hợp dự án khu đô thị mới được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư, dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn được HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất. Sau khi hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Nhà nước thực hiện giao đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.

Xem thêm: 4 chính sách mới ảnh hưởng đến thị trường bất động sản năm 2023

Trường hợp gia đình ông xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thì thực hiện theo các quy định sau đây:

– Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với các căn cứ quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013, trong đó có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật (gồm quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, thẩm quyền, quy trình lấy ý kiến, lập, thẩm định, phê duyệt, công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện); phù hợp với quy định về chế độ sử dụng đất ở tại đô thị quy định tại Điều 144 Luật Đất đai năm 2013 .

– Việc xin chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai năm 2013.

– Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 59 Luật Đất đai.

– Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 68 và Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ khác của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Có nên đầu tư đất nền Diên Khánh – Tiềm Năng BĐS Khánh Hòa

Nguồn
Chính Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Back to top button