Xã hội

Đảm bảo tiến độ lập quy hoạch phân khu trong Khu Kinh tế Vân Phong

Được tài trợ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong về việc triển khai các quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) các khu chức năng thuộc KKT Vân Phong.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép Ban Quản lý KKT Vân phong tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) các khu chức năng thuộc KKT Vân Phong (gồm 19 phân khu). Ban Quản lý KKT Vân Phong có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật; lưu ý thời gian, tiến độ thực hiện các đồ án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất; đồng thời xem xét ưu tiên triển khai lập trước các quy hoạch phân khu tại những khu vực đã có nhà đầu tư chiến lược đề xuất đầu tư dự án, nhất là các dự án trọng điểm đã được ký kết trong biên bản ghi nhớ tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2023. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch các phân khu chức năng đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Back to top button