Dịch vụ hỗ trợ thủ tục giấy tờ nhà đất Nha Trang Khánh Hòa

HỖ TRỢ THỦ TỤC GIẤY TỜ ĐẤT TẠI KHÁNH HÒA

✅ Đo đạc mới và cấp đổi.

✅ Tách thửa hoặc hợp nhất các thửa đất

✅ Hỗ trợ quy trình thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

✅ Thủ tục sang tên, chuyển nhượng và tặng đất

✅ Tiếp nhận và hỗ trợ ký gửi, mua bán BĐS từ Chính Chủ

✅ Việc đính chính và trích lục

✅ Đo đạc và cắm móc địa lý

✅ Kiểm tra và tư vấn quy hoạch

✅ Hỗ trợ thủ tục gia hạn sử dụng đất.

THỔ ĐỊA KHÁNH HÒA

Trực thuộc Công ty TNHH Đầu tư du lịch Hương Tịnh Vy

  • Địa chỉ: 37 Cửu Long – Phường Phước Hòa – Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
Back to top button