Kinh tế

Khẩn trương Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa theo định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Được tài trợ

Ngày 1-12, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo việc xây dựng Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương và xây dựng Đề án Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng dự có ông Trần Hòa Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương. Nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 09 và để có cơ sở triển khai công tác đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo định hướng đô thị trên phạm vi toàn tỉnh cần thiết phải lập Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa theo định hướng trở thành đô thị loại 1 – thành phố trực thuộc Trung ương. Từ đó làm căn cứ để lập đồ án quy hoạch chung các đô thị Diên Khánh, Vạn Ninh, Cam Ranh, Ninh Hòa, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư theo quy định. Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa được lập theo hướng đô thị mới áp dụng tiêu chí đô thị loại 1, phù hợp với các quy định của pháp luật; đồng thời đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị Sở Xây dựng và Sở Nội vụ rà soát lại nội dung liên quan để trình Tỉnh ủy và HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp đến. Trong đó, Sở Nội vụ phải khẩn trương triển khai Đề án xây dựng tỉnh Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương để sắp xếp đơn vị hành chính, huyện lên thị xã, thị xã lên quận; Sở Xây dựng triển khai nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa để sắp xếp quy hoạch, từ đó chỉ đạo cấp huyện các nhiệm vụ cụ thể, theo định hướng Khánh Hòa là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong phải có kế hoạch cụ thể đối các dự án đầu tư ngoài ngân sách và dự án đầu tư công, trong đó xác định dự án nào làm trước, dự án nào làm sau, đầu tư cơ sở hạ tầng bám vào quy hoạch…

Nguồn
baokhanhhoa

Mai Xuân Lộc

Trao giá trị - nhận niềm tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Back to top button