Bất động sản

Khánh Hoà phê duyệt chuyển hơn 4.900 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp

Được tài trợ

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tại 5 địa phương tại tỉnh Khánh Hoà, tổng diện tích đất nông nghiệp được chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp hơn 4.900 ha…

UBND tỉnh Khánh Hoà đã ký văn bản phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 4 địa phương trên địa bàn, gồm: TP.Nha Trang, huyện Cam Lâm, huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa và TP. Cam Ranh. 

Khu vực Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà.

Theo đó, TP. Nha Trang sẽ chuyển đổi 433,37 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Cụ thể, có 46 ha đất trồng lúa, 131 ha đất trồng cây lâu năm, 115 ha đất rừng sản xuất; 56 ha đất rừng phòng hộ; 43 ha đất trồng cây hàng năm; 83 ha đất nuôi trồng thủy sản… sẽ được chuyển đổi. Cùng với đó còn có hơn 77 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp.

Ngoài ra,  năm 2023, địa phương sẽ thu hồi 407 ha đất nông nghiệp và 78 ha đất phi nông nghiệp.

Theo Quyết định phê duyệt, Nha Trang có trên 25.422 ha đất tự nhiên, gồm đất nông nghiệp chiếm trên 10.285 ha, đất phi nông nghiệp hơn 8.612 ha và khoảng 6.524 ha đất chưa sử dụng.

UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu UBND TP. Nha Trang công bố công khai kế hoạch sử dụng đất và thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật về đất đai.

Huyện Cam Lâm cũng sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp là 559,59 ha. Thu hồi 249,74 ha đất nông nghiệp và 15,85 ha đất phi nông nghiệp trong năm 2023, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đã được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt.

Ngoài ra, huyện Cam Lâm sẽ đưa 48,32 ha đất nông nghiệp và 22,34 ha đất phi nông nghiệp chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2023.

Theo quyết định được phê duyệt, tổng diện tích tự nhiên của huyện Cam Lâm là 54.708 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm trên 46.000 ha, đất phi nông nghiệp trên 7.140 ha. 

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND huyện Cam Lâm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật về đất đai.

Huyện Vạn Ninh có kế hoạch chuyển hơn 429 ha đất nông nghiệp  sang đất phi nông nghiệp và đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm hơn 12,4 ha đất phi nông nghiệp.

Thu hồi các loại đất khoảng hơn 303 ha, trong đó, đất nông nghiệp gần 286 ha và đất phi nông nghiệp hơn 17 ha.

Đối với phân khu chức năng, huyện Vạn Ninh có khoảng 110 ha đất khu kinh tế, đất dân cư nông thôn 5.086 ha; khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn 827 ha, khu lâm nghiệp 33.712 ha… còn lại là các loại đất khác.

Huyện Vạn Ninh có khoảng 56.207 ha; trong đó, đất nông nghiệp hơn 45.673ha, đất phi nông nghiệp hơn 5.074ha, đất chưa sử dụng khoảng 5.460ha.

Thị xã Ninh Hòa sẽ chuyển đổi 2.633 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Trong đó, chuyển nhiều nhất là 1.057 ha đất rừng sản xuất, gần 900 ha đất trồng cây hàng năm và cây lâu năm, cùng khoảng 437 ha đất trồng lúa.

Ngoài ra, địa phương này cũng chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp khoảng 800 ha (đất rừng sản xuất chuyên san đất nông nghiệp không phải là rừng khoảng 764 ha).

Thị xã Ninh Hòa có tổng diện tích 116.512 ha, bao gồm đất nông nghiệp khoảng 92.668 ha; Đất phi nông nghiệp 18.352 ha và 5.491 ha đất chưa sử dụng, trong đó, có 40.000 ha thuộc đất khu kinh tế (8.941 ha đất liền và hơn 31.058 ha mặt biển), đất đô thị 8.941 ha, đất khu thị 868 ha, khu phát triển công nghiệp 301 ha, khu dân cư nông thôn 2.382 ha, khu đô thị – thương mại – dịch vụ 173 ha…

Năm 2023, TP. Cam Ranh thực hiện chuyển mục đích sử dụng hơn 852 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Đồng thời, thu hồi 494 ha đất nông nghiệp, 79,9 ha đất phi nông nghiệp.

Trong kế hoạch phân bổ đất, TP. Cam Ranh có 12.945 ha đất nông nghiệp; 13.876 ha đất phi nông nghiệp; 6.106 ha đất chưa sử dụng.

Khánh Hoà sẽ là cửa ngõ chính ra biển Đông

Ngày 29/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thành thành phố trực thuộc trung ương và là cửa ngõ chính ra Biển Đông, Trường Sa thành một trung tâm phát triển trên biển; Phát triển đột phá các vùng trọng điểm: khu vực vịnh Vân Phong, TP. Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh.

Mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa còn là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế. Trong đó, khu kinh tế Vân Phong, đô thị Cam Lâm trở thành địa bàn động lực phát triển mới của tỉnh và vùng Nam Trung Bộ.

Tác giả
Mộc Minh
Nguồn
VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Back to top button