Xã hội

Khu Kinh tế Vân Phong: Tập trung lập quy hoạch phân khu 

Được tài trợ

Ban Quản lý (BQL) Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong vừa ban hành Kế hoạch triển khai các quy hoạch phân khu chức năng trong KKT Vân Phong, với mục tiêu phấn đấu đến quý II/2024 sẽ hoàn thiện việc lập các quy hoạch phân khu, trong đó ưu tiên trước cho các phân khu quan trọng, đã có nhà đầu tư chiến lược.

Đến quý II/2024 sẽ hoàn thành quy hoạch 19 phân khu

Theo kế hoạch, trong năm 2023, BQL KKT Vân Phong sẽ trình HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch các phân khu, gồm: Phân khu 1 – Khu du lịch sinh thái đảo Hòn Lớn 4.929ha; phân khu 2 – Khu du lịch sinh thái núi Khải Lương 2.180ha; phân khu 3 – Khu trung tâm cảng biển, đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp Đầm Môn 4.127ha; phân khu 4 – Khu đô thị, du lịch Vĩnh Yên – Mũi Đá Son 1.673ha; phân khu 5 – Khu đô thị, dịch vụ, du lịch Tuần Lễ – Hòn Ngang 1.725ha; phân khu 6 – Khu du lịch đảo Điệp Sơn 228ha; phân khu 8 – Khu du lịch Cổ Mã – Tu Bông 5.508ha; phân khu 11 – Khu đô thị Vạn Giã và vùng phụ cận 3.338ha; phân khu 14 – Đô thị đa năng Ninh Hải 1.876ha; phân khu 17 – Khu đô thị dịch vụ trung tâm Ninh Hòa 1.992ha; phân khu 18 – Khu đô thị dịch vụ trung tâm Ninh Hòa 1.992ha; phân khu 19 – Khu chức năng công nghiệp và cảng biển Nam Vân Phong 6.987ha.

Trong quý I và quý II/2024, BQL sẽ trình HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh phê duyệt các đồ án quy hoạch, gồm: Phân khu 7 – Khu đô thị sinh thái Đại Lãnh 1.958ha; phân khu 9 –  Khu sinh thái núi tây Tu Bông 9.017ha; phân khu 10 – Khu sinh thái núi tây Vạn Giã 16.228ha; phân khu 12 – Khu đô thị nam Vạn Giã 4.374ha; phân khu 13 – Khu công nghiệp dịch vụ Vạn Hưng 1.733ha; phân khu 15 – Khu dịch vụ đô thị công nghiệp tây Ninh An  2.595ha; phân khu 16 – Khu dịch vụ đô thị và dân cư đông bắc Ninh Hòa 2.827ha.

Ông Nguyễn Trọng Hoàng – Trưởng BQL KKT Vân Phong cho biết, để thu hút đầu tư vào KKT Vân Phong theo tinh thần Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh, việc triển khai lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng trong KKT Vân Phong là hết sức cần thiết. BQL KKT Vân Phong đã đề xuất UBND tỉnh giao đơn vị tham mưu văn bản để UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thông qua các quy hoạch nêu trên. Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài chính bố trí vốn cho các đồ án quy hoạch; Sở Xây dựng sớm tổ chức thẩm định các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch để BQL KKT Vân Phong triển khai, đáp ứng tiến độ lập quy hoạch theo kế hoạch đề ra.

Ưu tiên những phân khu đã có nhà đầu tư chiến lược

Trong cuộc họp mới đây, sau khi nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tiến độ triển khai việc lập các quy hoạch phân khu và danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào KKT Vân Phong giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương triển khai việc lập các quy hoạch phân khu tại KKT Vân Phong bảo đảm tiến độ đề ra và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời xem xét, quyết định việc ban hành danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào KKT Vân Phong giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo thẩm quyền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý một số vấn đề sau: Căn cứ tình hình thực tiễn của tỉnh để xem xét, quyết định theo thẩm quyền và ưu tiên triển khai lập trước các quy hoạch phân khu đã có nhà đầu tư chiến lược đề xuất đầu tư dự án, nhất là đối với các dự án trọng điểm đã ký biên bản ghi nhớ tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2023. Thứ tự ưu tiên lập và tiến độ các quy hoạch phân khu có thể điều chỉnh theo tình hình thực tế, do BQL KKT Vân Phong đề xuất, UBND tỉnh quyết định. Kinh phí lập quy hoạch từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; việc tiếp nhận kinh phí tài trợ lập quy hoạch (nếu có) phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng. UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương chủ động đề xuất chủ trương đầu tư các khu tái định cư và ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để phục vụ triển khai khu tái định cư, giải phóng mặt bằng, làm cơ sở thu hút đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn KKT Vân Phong.

Tác giả
Văn Kỳ
Nguồn
Báo Khánh Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Back to top button