Bất động sản

Mua nhà đất, những trường hợp này sang tên sổ đỏ có nguy cơ mất trắng

Được tài trợ

Khi rót vốn vào bất cư loại hình nào, nhà đầu tư cũng cần nắm bắt những thông tin cốt lõi. Đặc biệt, trong mua bán bất động sản, nếu không biết những kiến thức dưới đây khả năng cao người mua sẽ chịu thiệt.

Sang tên sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là cách thường gọi của người dân dùng để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất (chỉ có đất), quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm đất và nhà ở hoặc các tài sản khác gắn liền với đất).

Có những loại đất không được phép sang tên, tách thửa. Nhiều trường hợp “cò đất” đã lợi dụng điều này để lừa đảo người mua, bởi vậy khi giao dịch bất động sản người mua cần đặc biệt lưu ý 4 trường hợp dưới đây sẽ không được phép sang tên, chuyển nhượng:

Thứ nhất, đất đang bị tranh chấp chưa có quyết định cuối cùng của tòa án.

Thứ hai, đất đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

Thứ ba, đất đã hết thời hạn sử dụng.

Cuối cùng, người sử dụng đất (người bán hoặc người tặng cho) có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013 nhưng người mua, người nhận tặng cho thuộc đối tượng không được phép mua, nhận tặng cho quyền sử dụng đất thì không sang tên được sổ đỏ. Hay nói cách khác đây là những trường hợp bị cấm sang tên.

Tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định những trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Như vậy, nếu người mua, người nhận tặng cho quyền sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp trên thì không được phép sang tên sổ đỏ dù người bán, người tặng cho có đủ kiện.

Nguồn
Người Quan Sát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Back to top button